Legg til oppdrag

For å registrere et oppdrag for frivillige må du være en organisasjon registrert i denne frivillighetsportalen. Under oversikten over lag og foreninger ser du om din organisasjon er registrert. Når du har kommet inn på din organisasjon finner du en "registrer et nytt oppdrag" knapp. Fyll inn informasjonen det bes om og din organisasjon kan finne frivillige til oppgaven.

Her finner du sidene for lag og foreninger.

På denne måten når din organisasjon nye grupper frivillig.

Hvem har meldt seg på oppdraget?
Når du skal finne ut hvem som har meldt seg på oppdraget må du logge deg på som din forening, velge det aktuelle oppdraget og velge "rediger". Når det er påmeldte til oppdraget finner du påmeldingene som en tabell nederst på siden - under oppdragsbeskrivelsen.