Søk tilskudd

På nettsiden Tilskudssportalen.no kan du finne mer enn 1300 støtteordninger til gode prosjekter.
Tilskuddsportalen lag og foreninger er en nettjeneste Larvik kommune tilbyr frivillig sektor i kommunen.

I portalen kan du blant annet:

  • Finne tilskudd som din forening kan søke på
  • Dele informasjon og finne samarbeidspartnere
  • Sende melding til andre brukere
  • Lese nyheter om tilskudd
  • Som bruker har du din egen profilside og du mottar hver måned en melding om tilskudd

Portalen er desinget for å bedre samhandlingen mellom kommunen og frivillig sektor.

Lokale tilskudd og midler:

Kulturmidler

Nærmiljøtilskudd

Spillemidler

Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger

Tilskudd særskilte tiltak/arrangementer

Tilskudd til 17. mai arrangemeter

Tilskudd til allment kulturarbeid

Tilskudd til trossamfunn

Tilskudd til velferds- og ferietiltak for funksjonshemmede