Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen gratis for alle lag og foreninger i Larvik kommune.

Larvik kommune abonnerer på Tilskuddsportalen, dette er en portal som alle lag og foreninger i Larvik har fri tilgang til. Portalen har som formål å hjelpe foreninger med å finne frem til ulike eksterne tilskuddordninger lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er et bidrag fra Larvik kommune til alle lag og foreninger i 2017. Dersom portalen blir godt besøkt av dere i løpet av året, vil kommunen vurdere å abonnere videre også fra 2018.

www.tilskuddsportalen.no kan du enkelt finne fram til aktuelle tilskudd for å finansiere egne prosjekt. Databasen blir løpende oppdatert. Det er lett å søke og navigere i tjenesten.

Tilskuddsportalen inneholder blant annet:

  • En kalender med søknadsfrister
  • En katalog hvor tilskudd er sortert på tema
  • En nyhetsoppdatering fra tilskuddsforvalterne
  • Et verktøy for å søke direkte i databasen
  • Støtte for å bli oppdatert på søknadsfrister eller andre frister man selv definerer i systemet

Du kan opprette deg selv som bruker, og deretter logge deg inn fra denne nettsiden: www.tilskuddsportalen.no. Lisensen gir rett til å registrere inntil tre tillitsvalgte per forening. Husk å registrere hvilken forening du representerer og hvilken rolle du har i denne. Hvis du får tekniske problemer med innlogging eller praktiske problemer med å bruke tjenesten, kan du kontakte support ved å sende e-post til support@tilskuddsportalen.no

Lokale tilskuddsordninger:

Tilskudd til lokale aktivitetstiltak

Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger

Tilskuddsmidler til kultur- og fritidsforeninger

Tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak